ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-9410 ลพบุรี รายการซ่อมทั้งหมดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-9410 ลพบุรี รายการซ่อมทั้งหมดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายชุติมันต์ ทองคำเภาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์