ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์