ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บุญช่วย ทัวร์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์