ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซ 15 กก.(ถัง) SIAM จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซ 15 กก.(ถัง) SIAM จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลพบุรีธนแก๊ส จำกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์