ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายสมเกียรติ แก้วเบี้ย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายสมเกียรติ แก้วเบี้ย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์