โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกอบสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ขายแบบและยื่นซองสอบราคา  วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่  9  ตุลาคม 2558  เวลา  09.00 -16.00  น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  และในวันที่ 12 ตุลาคม  2558 เวลา  09.00 -16.00  น.  ยื่นซอง  ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวประกวดราคาสอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น 2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี )  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  13   ตุลาคม ๒๕๕๘

คอมเมนท์