ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก้ว ต.บางขันหมาก โดยมีรายชื่อผู้เสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์