ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้เสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์