ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารพัสดุถ่ายเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารพัสดุ ถ่ายเอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์