ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของสำนักงานปลัด (ทดลองงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของสำนักงานปลัด (ทดลองงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์