ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการตัดหญ้า และกิ่งไม้ในเขตตำบบางขันหมากและงานที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการตัดหญ้า และกิ่งไม้ในเขตตำบบางขันหมากและงานที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์