ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ของกองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ของกองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์