ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-40-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-40-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์