ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์