ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาะอาหารว่างประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาะอาหารว่างประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์