ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้งานซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้งานซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์