ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์