ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์