ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมโครงการณรงค์แยกก่อนทิ้ง โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น และโครงการต้นกล้าคุณธรรม รวมทั้งโครงการอื่นๆ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมโครงการณรงค์แยกก่อนทิ้ง โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น และโครงการต้นกล้าคุณธรรม รวมทั้งโครงการอื่นๆ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์