ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ขนาด 120×240 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ขนาด 120×240 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์