ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สถานที่เปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2562 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลบางขันหมาก ขนาด 120×240 ซม. จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สถานที่เปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2562 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลบางขันหมาก ขนาด 120×240 ซม. จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์