ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ