ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในโครงการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในโครงการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ