ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ