ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสนักงาน อบต.บางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสนักงาน อบต.บางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ