ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลข 82-0369 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลข 82-0369 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ