ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพตามอายุการใช้งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กพ-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างตรวจสภาพตามอายุการใช้งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กพ-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ