ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งหาย รองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งหาย รองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ