ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนคศล.เป็นลาดยางแอสท์ฟัสติกคอนกรีต ม.8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนคศล.เป็นลาดยางแอสท์ฟัสติกคอนกรีต ม.8 มีกำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 9-23 ก.ย. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์