ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ถนนสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ถนนสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ