ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ “ถนนสวย” จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัด ซื้อวัสดุโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ “ถนนสวย” จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ