ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4 มีกำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 9-23 ก.ย. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์