ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน มีกำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 9-23 ก.ย. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์