ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก รถยนต์บรรทุกกระบะแบบมีเครื่องทุ่นแรง หมายเลขทะเบียน 82-0281 ลพบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก รถยนต์บรรทุกกระบะแบบมีเครื่องทุ่นแรง หมายเลขทะเบียน 82-0281 ลพบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ