ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาและรายงานความบกพร่องของรถยนต์กองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาและรายงานความบกพร่องของรถยนต์กองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ