ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการคอยระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ขับรถบรรทุกน้ำ และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการคอยระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ขับรถบรรทุกน้ำ และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ