ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ