ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานบริการตัดหญ้า และกิ่งไม้ในเขตตำบลบางขันหมากและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการตัดหญ้า และกิ่งไม้ในเขตตำบลบางขันหมากและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ