ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการค่าต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่โฮสติ้ง อบต.บางขันหมาก เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป และการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการค่าต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่โฮสติ้ง อบต.บางขันหมาก เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป และการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ