ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล “โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกยขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล “โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกยขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ