ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/หมู่บ้าน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/หมู่บ้าน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ