ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ