ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก ขับรถบรรทุกน้ำ และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก ขับรถบรรทุกน้ำ และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ