ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการผลิตและพิมพ์เอกสารของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการผลิตและพิมพ์เอกสารของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ