ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ