ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการวางบิลน้ำประปา เก็บค่าขยะมูลฝอย ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการวางบิลน้ำประปา เก็บค่าขยะมูลฝอย ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ