ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อผ้าม่านอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ