ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง บริเวณโรงสูบนำ้ประปา หมู่ 9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง บริเวณโรงสูบนำ้ประปา หมู่ 9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ