ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างโครงการฝึกอบรมคุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาจัดอาหารว่างโครงการฝึกอบรมคุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ