การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 – 30 ก.ย.2562 ปรากฎว่าการรับ-จ่าย เป็นอย่างถูกต้อง พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียนและจำหน่ายพัสดุชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายเรียบร้อยแล้ว

คอมเมนท์